Head Energy har gleden av å fortelle at Hanne Litleré og Dag Ove Søvik blir en del av vår satsing mot infrastruktur, bygg og anlegg. Hanne Litleré vil lede vårt nyetablerte Oslo-kontor, mens Dag Ove Søvik vil ha base ved kontoret i Stavanger. Begge har lang erfaring innen henholdsvis grunn- og rettighetserverv og eiendomsjuridiske fag.

Hanne Litleré er utdannet jordskiftekandidat ved Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås og har erfaring fra Technogarden Engineering Resources, Nye Veier

Dag Ove Søvik

, Rambøll og Statnett. Hos Head Energy skal hun lede det nyetablerte Oslo-kontoret, med hovedfokus på videre vekst innen infrastruktur, bygg og anlegg.

-Dette blir en spennende, ny retning for min del. Å kombinere faget mitt med forretningsutvikling og å bygge opp et miljø i Oslo blir både utfordrende og veldig kjekt. Jeg tror det ligger et stort potensial i Østlandsområdet for infrastruktur-delen av Head Energy. Når vi allerede har den strukturelle biten på plass i form av det administrative, avtaleverk og referanser, kan vi fokusere på salg og utvikling fra dag en, forteller Hanne.

Dag Ove Søvik er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og har tidligere jobbet for Sandnes kommune og Rambøll. I Head Energy går han inn i rollen som seniorrådgiver eiendom, parallelt med at han er innleid konsulent innen grunn- og rettighetserverv i Statnett.

-Jeg ser frem til å bidra til den videre utviklingen av prosjekter knyttet til infrastruktur, bygg og anlegg i Head Energy. Det er et godt faglig og sosialt miljø ved kontoret i Stavanger, samtidig som selskapet tør å tenke litt utenfor boksen. Med så mange omfattende infrastrukturprosjekter som er på trappene fremover tror jeg vi går noen spennende og innholdsrike år i møte, sier han.

Daglig leder i Head Energy Infra AS, Knut Jenssen, er godt fornøyd med å få på plass Hanne Litleré og Dag Ove Søvik:

-Å få etablert kontor i Oslo er viktig for den videre utviklingen vår. Da får vi større nærhet til flere store prosjekter og mulighet til å knytte til oss nye, erfarne medarbeidere. Både Hanne og Dag Ove er dyktige fagpersoner med solid erfaring og det er en anerkjennelse at de ønsker å bli med på laget vårt, sier Jenssen.