Since the launch of Head Energy Infra in March 2018, growth has been significantly above expectations. The young civil engineering company is now looking for additional professionals that may further the growth.

LES SAKEN PÅ NORSK UNDER

In a little more than six months, Head Energy Infra has engaged 13 team members, now holding key positions in large construction projects with customers such as Statnett, Bane NOR and Stavanger Hospital (SUS2023), among others.

In fact, Head Energy has delivered consultants to companies within infrastructure and building & construction for several years. Head Energy Infra was launched in March 2018 announcing a permanent and ambitious commitment to civil engineering. Knut Jarleif Jenssen, an experienced civil engineer with solid experience as project manager for large construction projects for companies such as Lyse Elnett, Total E&P Norge and Statnett, was brought in to manage the new company together with Head Energy’s Øystein Bøe, with Knut as CEO and Øystein as chairman of the board.

Head Energy Infra already has a team of twelve engineers working on large and complex projects, and Øystein Bøe says:

-Head Energy Infra is more than one step ahead – the start has been fantastic, and we are well ahead of schedule in terms of revenues and profitability. Of course, the existing Head Energy network gives us a solid fundament and starting base.  Our results so far are not down to a single client or a certain niche segment; we have already covered a broad range. We are involved in large projects for both public and private entrepreneurs within grid upgrades, road & tunnel, railroad and HSE in large construction projects.

 

Seeks additional team members

Further growth is a clear goal for Head Energy Infra. Acquisition of smaller companies is one way to grow, Bøe states, but Head Energy Infra is also open for cooperation and partnership with other companies with complementary skills.

-Our setup suits both independent contractors, smaller companies and groups of professionals. Our goal is to develop so that we can complete smaller projects ourselves and offer services, not just personnel, Øystein Bøe says.

 

Frame agreements are door openers

Knut Jarleif Jenssen has extensive project management experience from large development projects both on- and offshore. Since joining Head Energy, he has been both Managing Director of Head Energy Infra and project manager for Statnett at the same time. Not a novel combination in the civil engineering segment, and a combination that Knut absolutely likes:

-Personally, I enjoy being able to both contribute in the development of Head Energy Infra and being involved in exciting projects at Statnett. It is a challenge of course, wearing multiple hats, but also very inspiring to be able to build a company and on the same time be hands-on in demanding projects, Jenssen says.

 

Both Bøe and Jenssen highlights Head Energy’s national frame agreements as a key success factor behind Head Energy Infra’s initial success:

-Having these agreements in place have put us in a position where we can focus on solving challenges for our clients from day one. It provides access and a network that gradually expands, which in turn will position us for even larger frame agreements and jobs. We are seeking gradual growth, in numbers of employees and the complexity of our project deliveries, Øystein Bøe concludes.

 

Opplever hurtig vekst i nyetablert infrastrukturselskap

Siden etableringen i mars 2018 har Head Energy Infra AS vokst raskere enn det noen så for seg. Nå vil ingeniørselskapet knytte til seg flere fagpersoner som kan bidra til videre vekst.

Head Energy Gruppen har levert konsulenter til selskaper innen infrastruktur og bygg og anlegg over lengre tid. I mars 2018 ble imidlertid Head Energy Infra etablert for å spisse satsingen. På et drøyt halvår har det nyetablerte selskapet ansatt 13 personer som har nøkkelroller i store byggeprosjekter hos både offentlige og private byggherrer.

Head Energy Gruppen har levert konsulenter til selskaper innen infrastruktur og bygg & anlegg over lang tid. Nå utvides satsingen ytterligere med nyetablerte Head Energy Infra. Selskapet ledes i oppstartsfasen av Knut Jarleif Jenssen og Øystein Bøe. Knut Jarleif Jenssen er sivilingeniør med lang erfaring fra store utbyggingsprosjekt både on- og offshore. Øystein Bøe har lang fartstid som leder i Head Energy.

-Veksten har kommet raskere enn vi hadde håpet på og selskapet har allerede oppnådd gode resultater og er lønnsomt. At vi har nettverket og renommeet til Head Energy Gruppen i ryggen gir oss selvsagt et godt fundament. Det er også gledelig at vi har lykkes relativt bredt i starten og ikke på noen måte er en nisjeleverandør eller låst til en kunde eller bransje. Per i dag er vi involvert i store utbygginger for både offentlige og private byggherrer innen både jernbane, tunell, vei, energiforsyning og andre byggeprosjekter, slik som SUS 2023, forteller han.

 

Vil knytte til seg flere fagpersoner

Videre vekst er et klart mål for Head Energy Infra. Oppkjøp av mindre virksomheter kan være en mulighet, forteller Bøe, men ønsker også samarbeid med kompetansemiljøer som kan tenke seg å bidra til felles vekst.

-Vi har rammer som passer for både selvstendige konsulenter og mindre fagmiljøer. Målet nå er å vokse slik at vi kan gjennomføre mindre prosjekter selv og tilby tjenester, ikke bare ressurser, sier Øystein Bøe.

 

Rammeavtaler er døråpnere

Knut Jarleif Jenssen har lang erfaring som prosjektleder og prosjekteringsleder. Hos Head Energy kombinerer han lederrollen med å være utleid som prosjektleder i et stort utbyggingsprosjekt, en modell han trives godt med.

-Personlig trives jeg godt med å bidra til utviklingen av Head Energy Infra, samtidig som jeg kan jobbe i spennende prosjekter. Det er selvfølgelig krevende å ha flere roller samtidig, men nå i oppstartsfasen er dette mulig takket være at Head Energy gruppen allerede har etablerte systemer og rutiner som gjør oppstarten enklere. Målet på lang sikt er at Head Energy Infra skal bli en god og stabil arbeidsplass for dyktige konsulenter og ingeniører, og det er svært givende å være med på å bygge opp slike arbeidsplasser, sier Jenssen.

Både Øystein Bøe og Knut Jarleif Jenssen trekker frem de nasjonale rammeavtalene selskapet sitter med som en avgjørende suksessfaktor i det første driftsåret:

-At vi har mange slike avtaler på plass gjør at vi kan fokusere på å levere og løse problemer for kunden med en gang. Det gir oss innganger og et nettverk som stadig utvides, og muligheten til å by på flere og større rammeavtaler. Vi ønsker å bygge stein på stein og ha en sunn vekst, både når det gjelder antall ansatte og i kompleksiteten i det vi kan levere, avslutter Øystein Bøe.