Våren 2013 tok Øystein Bøe og Anders Lunde et valg. Begge forlot jobbene som Key Account Managers i NPC for å etablere Head Energys nye avdeling i Stavanger. Like etter, fra samme selskap og stilling, fulgte Anne Line Olsen. Drøye 5 år senere er konsulentavdelingen i Rogaland Head Energys største forretningsenhet, og de tre har sentrale roller i Head Energy gruppens forretningsutvikling.

 

CEO i Head Energy, Morten Leikvoll, husker godt hvordan den unge gjengen fra oljebyen dukket opp på radaren mot slutten av 2012:

-Mot slutten av 2012 hadde vi virkelig fått fart på konsulentvirksomheten i Bergen og ønsket å etablere oss i Stavanger, som har et enda større marked. Vi hadde gjort et forsøk i 2011 også, uten å få det skikkelig til, og nå var vi på jakt etter en dyktig person, som var ambisiøs og med et stort nettverk, som også hadde gründermentalitet og gjennomføringsevne. Øystein Bøe ble et navn vi hørte mye skryt om og nyttårsaften 2012 satt faktisk daværende COO i Head Energy, Mons-Ove Hauge og intervjuet Øystein Bøe på Skype.

Det ble fort klart at begge parter ønsket det samme, men Bøe hadde ett tydelig ønske: Å få med seg NPC-kollega Anders Lunde på laget. Slik ble det, og i mars 2013 ble Head Energy Rogaland etablert. I august samme år kom Anne Line Olsen etter Bøe og Lunde fra NPC, og siden den gang har de tre vært markante i både veksten innen konsulentvirksomhet og den bredere forretningsutviklingen i konsernet.

-Det de har fått til i konsulentverden er veldig imponerende og har vært en stor bidragsyter til sterke resultater, både før og etter krisen i oljebransjen. Men et viktig poeng er at uten denne gjengen hadde vi neppe oppnådd de samme resultatene innen offshore vind. De var sentrale i dialogen med Anders Frederiksen og teamet i Esbjerg og har fulgt opp og involvert seg mye siden etableringen. De har også vært pådriverne i arbeidet med å lansere Head Energy Infra mot bygg og anlegg. En satsing som virkelig har gitt resultater det siste året. I tillegg har de gjort en viktig innsats i arbeidet med å få på plass avtaler med store aktører som Lundin, Aker BP og Statnett, for å nevne noen, forteller Morten Leikvoll.

 

En variert reise

Med et stort nettverk fra NPC-perioden og et godt marked tok det ikke lang tid før gjengen i Stavanger oppnådde gode resultater. Anders Lunde husker 2013 og 2014 som en hektisk, men spennende periode:

-Det var rett på, den gangen, og særlig i 2013 var markedet på topp og etterspørselen var såpass stor at vi fikk kommet kjapt i gang med leveranser. I og med at Head Energy allerede hadde administrative rutiner og flere avtaler på plass, kunne vi også konsentrere oss om å skape resultater fra dag en. Det er kjekt å få være med på å bygge noe opp fra bunnen og den muligheten var nok noe av det som inspirerte oss mest, forteller han.

-Vi opplevede også at vi fikk stor frihet til å gjøre ting på vår måte og forfølge det vi mente var gode muligheter, uten at vi ble en satellitt-organisasjon. Jeg tror det er viktig for å holde seg motivert i et langsiktig prosjekt, spesielt når markedet blir tøffere, forteller han videre.

 

Fokus på forretningsutvikling

Og markedet ble absolutt tøffere, men da oljekrisen satte inn i Norge i mot slutten av 2014 åpnet en ny dør seg. Offshore vind. Gjennom hele 2015 leverte Head Energy konsulenter til store substation-utbygginger i Sverige og Haugesund. Anne Line Olsen var en av dem som plutselig måtte sette seg inn i likestrøm og vekselstrøm, samt svensk og tysk arbeids- og skattelovgivning:

-Mens markedet her hjemme stupte, oljeprisen sank og kontrakt etter kontrakt ble terminert, var plutselig norsk offshorekompetanse veldig etterspurt i byggingen av substations til offshore vind-markedet. Disse omdanner vekselstrøm fra havvindmøllene til likestrøm, før kraften transporteres til land via sjøkabel. Der satt vi i en unik posisjon og hver uke gikk det fly fra Stavanger og Bergen, fulle av Head Energy ansatte som skulle på arbeid i de ulike prosjektene i Västerås, Göteborg og Hamburg. Vi hadde også en stor gruppe ingeniører og prosjektledere på Dolwin Beta HVDC Substation-project som lå inne på verftet i Haugesund. Verdens største substation. Det var en utfordrende tid med mange som plutselig stod uten oppdrag her hjemme, men også enormt spennende å sette seg inn i en ny bransje med store internasjonale aktører, sier Anne Line Olsen.

Da substation-prosjektene gikk mot slutten og olje og gass fortsatt lå nede, var tiden inne for å se etter nye forretningsmuligheter. I Kina ble det høsten 2015 avholdt en større havvind-kongress og Anders Lunde satte nesen mot Asia for å se etter potensielle kunder og samarbeidspartnere. Der traff han dansken Thomas Poulsen, som representerte en gruppe erfarne spesialister innen marine operasjoner. Dette ledet videre til etableringen av Head Energy Denmark, som nå har rammeavtaler med store aktører som Örsted og Vattenfall. Lunde har vært delaktig i utviklingen av selskapet siden og har en plass i styret. Jevnlig jobber han med å finne kandidater som skal inn i større vindkraftprosjekter i dansk, tysk og britisk sektor.

Mens Anders Lunde fokuserte på havvind, rettet Øystein Bøe blikket mot infrastruktur og bygg og anlegg. En retning mange konkurrenter også tok den tiden olje og gass lå nede. Men der Head Energy hadde leveransestrukturen på plass mot olje og gass, i form av avtaler og nettverk, måtte løypen gås opp på nytt mot offentlige og private byggherrer på land. Det ble fort klart for Bøe at det måtte en dedikert satsing til for å kapre markedsandeler i dette segmentet. Sammen med COO Preben A. Onarheim og resten av consulting-teamet jobbet de målrettet med å få på plass egne ramme- og leveranseavtaler.

En etter en ble BaneNOR, Statnett og Bybanen en del av kundeporteføljen til Head Energy Consulting, og Erstad & Lekven AS en viktig partner i anbudsarbeidet. Likevel så Øystein Bøe behovet for å bygge satsingen videre fra bunnen av, med mer faglig kompetanse og større nettverk. Knut Jarleif Jenssen, en erfaren sivilingeniør og prosjektleder, kom etter hvert på banen og våren 2018 ble Head Energy Infra etablert, med Jenssen som daglig leder og Øystein Bøe som styreleder.

Både Anders Lunde og Øystein Bøe trekker frem friheten til å jobbe med forretningsutvikling ved siden av konsulentvirksomheten som ekstra motiverende:

-Det handler om å ikke låse seg i ett spor, men å finne nye utfordringer og vekstmuligheter som styrker det vi allerede er gode på. Det er heller ikke slik at vi har begitt oss ut på ting som er hundre prosent nytt terreng for oss. Kjernekompetansen er å finne dyktige ressurser og å være en pålitelig og hurtig leverandør. Det har vi forsøkt å overføre til både vind og bygg og anlegg, selv om vi har måttet sette oss inn i nye bransjer og nye kontraktstyper. Grunnarbeidet er likevel veldig sammenlignbart, sier Anders Lunde.

-Det handler også om å stadig utvikle selskapet og oss selv. Vi kunne sikkert levd godt med å kun levere konsulenter til olje og gass, men da tror jeg sjansen hadde vært større for at vi en dag følte behov for å gjøre noe helt nytt. Så er det også viktig for Head Energy generelt å være vekstfokusert og ha flere forretningsområder i gode tider og mer diversifisert risiko å dårligere tider, legger Øystein Bøe til.

 

Yngst, men størst

Da oppturen startet for fullt igjen i olje og gass i andre halvdel av 2017 begynte arbeidsmengden å bli uhåndterlig for Anne Line Olsen, Øystein Bøe og Anders Lunde. Forespørslene fra oljeselskaper, kontraktører og spesialistselskaper ble så stor at de tre ikke følte at de klarte å følge opp ansatte og kunder godt nok, ved siden av forretningsutvikling, kontrakts- og styrearbeid. Behovet for å bemanne opp internt var presserende. Men de tre var enige om at de ønsket personer på laget som ikke bare kunne være gode på salg og oppfølging, men som også ville styrke miljøet og de sosiale aspektene, forklarer Anne Line Olsen:

-Vi kunne sikkert hentet inn en dreven rekrutterer, som kunne gått rett inn i jobben, med etablert nettverk og kundeportefølje. Likevel følte vi at det viktigste var at vi tok vare på det som har gjort at vi har lykkes og trivdes frem til nå. Derfor ble de menneskelige egenskapene vektlagt minst like mye som de faglige da vi begynte prosessen. Vi så også at systemer, annonsering og analyse var det vi hadde mest behov for å styrke først. Petter Øydegard kom inn som Research & System Responsible og gjorde en fantastisk jobb med å utvikle oss på det feltet. Dessverre for vår del gikk Petter videre til en trainee-stilling i Repsol.

-I år har vi fått inn Daniel Nærland på salg og rekruttering og Benedicte Rottem som har overtatt stillingen til Petter. Begge har fungert veldig bra og har vokst med oppgavene. Over nyttår får vi enda et par nye kolleger her på kontoret og det ser vi veldig frem til, sier Anne Line Olsen.

I løpet av 2018 har consulting-avdelingen i Rogaland vokst til å bli den største forretningsenheten i Head Energy gruppen, både målt i antall ansatte og månedlig omsetning. Men avdelingen har også desidert lavest snittalder i konsernet. De to nyankomne, Benedicte Rottem og Daniel Nærland, forteller om en hverdag hvor arbeidsmoral og resultater går hånd i hånd med trivsel:

Jeg stortrives på kontoret. Tiden flyr når man har det travelt og kjekt på jobb, sier Benedicte Rottem, som begynte som Research & System Responsible i august. Nå har hun ansvar for all stillingsannonsering i Head Energy, i tillegg til søkerhåndtering og analyser.

-Miljøet her er veldig sterkt, både med tanke på trivsel og å løse oppgavene. Det er også en veldig åpen kultur her, hvor vi får besøk på kontoret nesten hver dag, besøker konsulentene for felles lunsjer og legger mye arbeid i sosiale arrangementer. Det gir en veldig menneskelig side til det forretningsmessige, forteller Benedicte Rottem.

Daniel Nærland er enig, og trekker også frem tilliten de nye har blitt vist fra dag en:

-Det gikk veldig kort tid før jeg fikk håndtere kandidater og kunder, og det var en stor tillitserklæring. Så vet jeg at jeg alltid har en av de mer erfarne å rådføre meg med hvis jeg står fast. Det gir stor trygghet når det går unna. En annen ting de har fokusert mye på er oppfølgingen av kandidater i prosesser og oppfølging av de som er ute i oppdrag. Vi som er nye får mye oppmerksomhet og blir sett her internt, og da er det lett å se verdien i å overføre dette videre til konsulentene, sier han.

 

Tror på spennende 2019

Anders Lunde tror et godt 2018 vil bli fulgt opp av et like spennende 2019. Han er også ydmyk ovenfor de som har valgt å bli en del av Head Energy allerede:

-Det er veldig kjekt at vi har fått solid fotfeste i noen nye segmenter. Vi er også veldig takknemlige ovenfor de som har tatt sjansen på oss og valgt å bli en del av laget. Vi får veldig gode tilbakemeldinger fra kundene på det konsulentene gjør ute i oppdrag, og uten dem hadde vi aldri lykkes like godt.

Vi har også fått på plass en del nye, spennende kunder i år og ser veldig lyst på 2019, avslutter han.