Etter svake resultater i 2016, leverer Head Energy Gruppen omsetningsvekst og et pent overskudd i første halvår 2017. Det er ekstra gledelig at 6 av 7 enheter i Head Energy Gruppen leverer positive resultater i første halvår 2017 (2 av 7 i 2016) og at satsningen på offshore vind og landbasert infrastrukturvirksomhet gir solid vekst og god lønnsomhet.

 

-Vi får nå betalt for oppstart av nye enheter i 2015 og 2016 (Offshore Wind i Danmark og Engineering i Norge). I tillegg har vi jobbet målrettet med å levere anbud av høy kvalitet i alle våre markedssegmenter og vært flinke til å utnytte aktivitetsøkningen innen olje og gass. Våre Engineeringavdelinger har hatt solid aktivitet i 2017 og har levert en rekke krevende prosjekter til norske og utenlandske kunder, med tilfredsstillende fortjeneste og gode kundetilbakemeldinger. Vår danske offshore vind virksomhet har fått sitt definitive gjennombrudd i 2017 og leverer imponerende lønnsomhet og kraftig vekst, oppsummerer CFO i Head Energy, Nils Haukeland.

-Vi har inngått rammeavtaler med to av de ledende offshore vind operatørene globalt, Dong Energy og Vattenfall, og leverer i tillegg tjenester til flere av de ledende teknologileverandørene, inkludert Siemens Wind Power og ABB, forteller han videre.

Totalt sett har ordreboken doblet seg siden august 2016. Kontraktsporteføljen har dessuten utviklet seg positivt med hensyn på kvalitet, med god kundespredning, kontraktsvarighet og lønnsomhet. Ca. 70 prosent av ordreboken er nå olje og gass relatert, mens resten er offshore wind og civil engineering, med like store andeler. Selskapet forventer økt ordrebok innen disse to segmentene fremover.

Per juni 2017 har Head Energy gruppen en omsetning tilsvarende mNOK 111,5 millioner kroner, en økning på mNOK 4,6 sammenlignet med samme tidspunkt i 2016.

-På tross av et olje- og gassmarked som på langt nær er friskmeldt, har vi i første halvår, og særlig andre kvartal, levert historisk gode resultater. Vi har en driftsmargin på ca. 2% i første halvår 2017 – i samme periode i 2016 tapte vi i overkant av mNOK 6 (-6 prosent margin).  Vi forventer omsetningsvekst og enda bedre marginer i andre halvår 2017, sier Haukeland.

 

Rammeavtaler legger grunnlag for videre suksess

Til nå i 2017 har Head Energy sikret seg flere nye rammekontrakter innen både offshore vind og landbasert infrastruktur. COO Preben A. Onarheim poengterer at selskapet etter hvert har utviklet en solid kompetanse og metodikk på anbud innen forskjellige sektorer;

-I bunn og grunn handler det om fagkompetanse i de forskjellige datterselskapene. Som organisasjon har vi blitt bedre på å synliggjøre denne kompetansen i de forskjellige anbudsprosessene. Dette gjelder både innen marine operasjoner og logistikk mot offshore vindkraft, engineeringselskapene våre, samt konsulentleveransene mot offshore vind, bygg & anlegg og samferdsel, samt olje & gass. Jeg tror evnen til å utnytte spesialistkompetansen vår og samarbeidet på tvers av kontorene har vært avgjørende for at vi har lyktes så godt med å inngå rammeavtaler.

 

Vokser i flere segmenter

Konsulentutleie mot olje- og gassbransjen har historisk sett vært lokomotivet i Head Energys økonomi, men det siste året har selskapet fått et langt bredere fundament. CEO i Head Energy AS, Morten Leikvoll, trekker frem veksten i Danmark (offshore wind), samt utviklingen innen engineering i Norge (Head Energy Multicontrol og Head Energy Solve), som svært gledelige og viktige bidrag til lønnsomheten i Head Energy gruppen sett under ett;

-Et vesentlig poeng å ta med seg er at Head Energy Danmark ble etablert på forsommeren 2016, og oppnådde lønnsom drift på under ett år. Nå er investeringen i selskapet allerede dekket og selskapet kan investere i ytterligere vekst. Der er det lagt ned et virkelig imponerende arbeid av teamet i Esbjerg.

-Også Head Energy Solve og Head Energy Multicontrol leverer nå svært gode tall, og det i et marked som fortsatt er relativt tregt. Head Energy Solve har hatt en solid økning i omsetning og kombinerer dette med lønnsom drift.  Head Energy Multicontrol har vært gjennom en tøff omstillingsperiode, men leverer nå meget sterke resultater og har en stab som besitter en beundringsverdig arbeidskapasitet, sier Morten Leikvoll.

 

Ordrebok antyder sterk høst

Basert på kontraktene som er inngått det siste året forventer Nils Haukeland en sterk høst og et godt resultat året sett under ett;

-Vi venter at utviklingen i første halvår vil fortsette og regner med å slå våre budsjetter med god margin i andre halvår. Tradisjonelt er høsten mer lønnsom enn våren – vi forventer følgelig enda bedre marginer i andre halvår, særlig siden vi leverte negative resultater i første kvartal i år.

-Innen olje & gass er vi forsiktige optimister, og vi ser for oss at markedet fortsatt vil være avventende. På sikt har vi ambisjoner om at totalt 50 prosent av ordreboken vår skal ligge i segmentene offshore vind og landbasert infrastruktur. Per nå er andelen cirka 30 prosent. Vi ser for oss å spisse satsingen mot landbaserte prosjekter enda mer i nærmeste fremtid. Kort oppsummert er vi veldig fornøyd med resultatene så langt i 2017 og føler vi har god grunn til å tro at den positive trender fortsetter mot nyttår og inn i 2018, avslutter Haukeland.