Vil bygge ledende miljø for konseptutvikling til havvind

Med konsesjonsbehandling av områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II er Norge et [...]