Head Energy er glade for å kunne meddele at Even Jahnsen har gått inn i rollen som Discipline Lead i vår engineeringavdeling. På tross av pandemien og et usikkert marked har engineering-teamet lykkes med å øke antall kunder i 2020 og er nå godt posisjonert for 2021.

-Vi er meget fornøyde med å få Even om bord. Han har en sterk CV og komplementær kompetanse til vårt allerede solide engineering-miljø, sier direktør for EPCI & Engineering-tjenester i Head Energy, Øyvind Reksten.

Even Jahnsen har en bachelorgrad i Naval Architecture & Ocean Engineering fra University of Glasgow. Han har en bred erfaringsbakgrunn fra både forsvarsteknologi og olje & gass, og har jobbet for selskaper som Kongsberg Defence & Aerospace, OneSubsea, Aker Solutions og Wood.

-Jeg gleder meg over å bli en del av Head Energy og ser frem til å jobbe i et høykompetent og godt organisert ingeniørmiljø. Etter min mening har Head Energy etablert seg som et av de mest nytenkende og fleksible selskapene innen vedlikehold og modifikasjon, basert på evnen til å tilby både kostnadseffektiv gjennomføring av prosjekter og engineering-tjenester, sier Even Jahnsen.

 

Godt posisjonert for 2021

Head Energys engineering-avdeling navigerte gjennom et uforutsigbart 2020 og opprettholdt effektivitet og lønnsomhet. Konseptstudien for Equinor gjeldende nytt rensesystem for spillvann på Mongstad var en viktig milepæl. Øyvind Reksten berømmer teamet sitt for svært god innsats og høy kvalitet de siste tolv månedene:

-Strukturen vår er robust og vi har økt båndbredden vår på både kapasitet og ekspertise i kjerneteamet. Vi evner å levere prosjekter av høy kvalitet uten å gå på akkord med anbudsarbeid og forretningsutvikling. At vi lyktes med å få Equinor på kundesiden i 2020 viser at vi er en anerkjent aktør og at arbeidet vi har gjort for Wintershall Dea gjennom flere år holder høy standard.

-I 2021 har vi ambisjoner om å ytterligere stryke det gode samarbeidet vi har med Wintershall Dea. Det planlegges flere interessante prosjekter på Brage-plattformen og vi gleder oss til å bidra med god prosjektgjennomføring for å øke produksjonseffektiviteten på plattformen. Vi ønsker også å videreutvikle samarbeidet med Equinor og bli en fast leverandør for dem, samt å ytterligere øke kundebasen vår, sier Øyvind Reksten.