Head Energy AS og Erstad & Lekven Bergen AS er tildelt rammeavtale med Bane NOR, gjeldende leveranse av ledende prosjektpersonell. Avtalen styrker en solid portefølje innen landbasert infrastruktur.

Avtalen mellom Head Energy / Erstad & Lekven Bergen og Bane NOR har en varighet på inntil 4 år og gjelder leveranse av personell innen prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse.

-Vi er meget godt fornøyde med å få et ytterligere styrket forhold til Bane NOR og gleder oss til det videre samarbeidet med Erstad & Lekven Bergen. Bane NOR har mange svært spennende prosjekter på trappene, og vi ser frem til å bidra med vår kompetanse og erfaring, sier COO i Head Energy, Preben A. Onarheim.

Head Energy og Erstad & Lekven Bergen har inngått et formelt samarbeid for leveranser mot nasjonale prosjekter innen samferdsel og infrastruktur.

-Samarbeidet muliggjør bredere leveranser og et sterkere fagmiljø knyttet til samferdselsprosjekter. Vi tror dette gir synergier på flere områder, sier daglig leder i Erstad & Lekven Bergen, Rune Agdal.

Rammeavtalen med Bane NOR bidrar til at Head Energy vokser videre innen landbasert infrastruktur. Selskapet har nå betydelig aktivitet innen bygg & anlegg, samferdsel og energi. Head Energy har spesialkompetanse innen leveranse av ledende teknisk personell til større prosjekter.

News: Head Energy - New COO (Preben Onarheim)

Preben A. Onarheim