Even though there has been a significant increase in activity within the oil & gas industry over the last twelve months, few positions have been available for newly graduates. This is now changing, says Anne Line Olsen at Head Energy Consulting.

(Se norsk versjon under)

It is a busy atmosphere at Head Energy Consulting’s new office at Forus, near Stavanger. Following the increase in activity over the last twelve months, more space is needed. Luckily, the perfect space was found across the hall, which made the moving process easy. During the first weeks of operation from their new offices, a lot of candidates have visited for talks and interviews, and, for the first time in many years, this incudes graduates.

-There has been a clear change recently. Several companies are optimistic and enjoys a more predictable market situation. This makes it easier to hire graduates and devote time to nurture and shape talents, Anne Line S. Olsen, Team Manager at Head Energy Consulting says.

 

Multiple offers

Anne Line also underlines that, despite of the downturn and turmoil the oil & gas industry has been through, the candidates come across as highly skilled and motivated:

-We have been impressed by their focus and the results they have achieved during their education. There are obviously some very talented young people entering the industry now and some of them are getting offers from several companies straight away, Anne Line explains.

 

Similar trend in Bergen

At Head Energy’s headquarters in Bergen, the situation is similar. Clients are asking for graduates on a regular basis, Team Manager at Head Energy Consulting, Sjur Storaas tells us:

-We are very happy to see that our clients have a clear interest in graduates now, within all disciplines, which is very positive. We all enjoy working with young, talented candidates as well, Storaas says.

At Head Energy Multicontrol, operating mainly in the subsea oil & gas segment, graduates are a hot topic. Managing Director Trond Erik Gundersen explains:

-We have a very multi discipline and flexible team, which allows us to meet our clients demands on short notice. To us, graduates represents an opportunity to invest in the competence we need and build an organization with the right bandwidth. That is an advantage, Trond Erik Gundersen concludes.

 

Jakten på nyutdannede tiltar

Selv om det de siste tolv månedene har vært en markant aktivitetsøkning i olje- og gassbransjen, har det fortsatt vært få jobber tilgjengelig for nyutdannede. Det er i ferd med å snu, forteller Anne Line Olsen i Head Energy Consulting.

 

Det er hektisk aktivitet i Head Energy Consultings nye lokaler på Forus. Med den økte aktiviteten det siste året kom også behovet for mer plass. Heldigvis fantes ledige lokaler i samme bygg, noe som gjorde flytteprosessen enkel. De første ukene i nye lokaler har gått med til intervjuer, og for første gang på mange år er det mange nyutdannede blant de som er innom.

-Vi har merket en klar endring nå den siste tiden.  Mange aktører opplever en større optimisme og har fått mer forutsigbarhet. Da er det lettere å ta inn kandidater rett fra skolebenken, forklarer Team Manager Anne Line S. Olsen i Head Energy Consulting.

 

Kamp om de beste

Anne Line er snar med å skryte av kandidatene hun har snakket med den siste tiden og mener nivået på de nyutdannede er høyt, på tross av en bransje som har hatt usikre utsikter de siste årene:

-Vi har latt oss imponere av både hvor målrettet de har vært gjennom studieløpet og resultatene de har levert. Det er også tydelig når vi treffer dem at de er talentfulle. Vi ser også at flere av dem nå får tilbud fra flere selskaper, så det er absolutt kamp om de beste hodene. Også blant nyutdannede, forklarer Anne Line.

 

Ser samme trend i Bergen

Også ved Head Energys kontor i Bergen er nyutdannede et stadig mer aktuelt tema. Det bekrefter Sjur Storaas, Team Manager i Head Energy Consulting, avdeling Hordaland.

-Stadig flere kunder gjør det klart at nyutdannede er interessant. Og innen alle disipliner. Det synes vi er veldig gledelig, og så det er ekstra kjekt å jobbe med unge og fremadstormende kandidater, sier Sjur Storaas.

I Head Energy Multicontrol, som har subsea olje & gass som sitt største marked, er også nyutdannede et tema. Det forteller Managing Director, Trond Erik Gundersen:

-Vi har en veldig multidisiplin og fleksibel gruppe ansatte, noe som er helt nødvendig for å kunne møte kundenes behov på kort varsel. For oss er da nyutdannede et godt alternativ når vi nå må manne opp. Da får vi muligheten til å bygge dem opp med den nødvendige bredden. Det er helt klart en fordel, sier Trond Erik Gundersen avslutningsvis.