Med konsesjonsbehandling av områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II er Norge et stort skritt nærmere kommersiell utbygging av havvind. Head Energy vil bruke erfaringene fra virksomheten i Danmark og internasjonale prosjekter til å bygge Norges fremste miljø for konseptutvikling til havvindprosjekter.

Head Energy har siden 2014 satset på å bygge kompetanse innen utvikling av havvindprosjekter. Siden den gang har selskapet vært tungt involvert i store utbyggingsprosjekter på tysk, britisk og dansk sektor og har etablert eget kontor i Danmark som utelukkende jobber med store havvindprosjekter. Nå arbeider et team fra Head Energy, stasjonert i Stavanger, med konseptutvikling for en global havvindaktør.

Anne Line Olsen jobber med forretningsutvikling i Head Energy og har vært sentral i arbeidet med å utvikle selskapets norske satsing på offshore vind. Hun ønsker nå å bygge opp et ledende miljø innen konseptutvikling:

-Vår kompetanse står på skuldrene av den norske offshoreindustrien som er bygget opp over en femti-års periode. Det handler om prosjektgjennomføring, metodikk og samhandlingsmetoder og –systemer. Denne prosjektkompetansen er unik, og vår erfaring er at mye er overførbart til store havvindprosjekter, påpeker Anne Line Olsen.

Hun forventer at denne delen av virksomheten i Head Energy vil vokse betydelig:

-Nå har vi over sju års erfaring med offshore vind og har satset på å bygge kompetanse på selve felt- og konseptutviklingen av disse prosjektene. Vi vet mye om hva som fungerer på store vindparkutbygginger, på offshore HV/DC-trafostasjoner og vi har dyktige fagpersoner med erfaring fra sjøkabler og landanlegg. Vi er klare til å bidra med denne erfaring på norsk sektor, sier hun.

Head Energy etablerte seg innen havvind i 2014 med prosjektering og prosjektstøtte av offshore HV/DC trafostasjoner på tysk sektor og har erfaring fra utbygging av vindparker og landstasjoner. I 2016 etablerte Head Energy eget kontor i Esbjerg (DK) og har siden hatt solid vekst i det danske markedet. I dag jobber Head Energy med globale aktører på prosjekter i Europa, Nord-Amerika og Asia.